A A A

Dostęp do Informacji Publicznej nieudostępnianej w BIP

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje na pisemny wniosek zainteresowanego. 

Informacja publiczna jest udostepniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeśli może być udostępniona niezwłocznie.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż   w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostepniona w terminie 7 dni, wówczas Szpital powiadamia wnioskodawcę w tym terminie     o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.Opublikował: Ewelina Wolff
Publikacja dnia: 08.11.2011
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 08.11.2011
Dokument oglądany razy: 5 189