A A A
To jest wersja archiwalna z dnia 11.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Struktura organizacyjna

W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą następujące jednostki organizacyjne – zakłady lecznicze:


1. ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO – SZPITAL, w ramach którego funkcjonują:
1.1. Oddział Ratownictwa Medycznego:
1.1.1. Zespoły Ratownictwa Specjalistycznego
1.1.2. Zespoły Ratownictwa Podstawowego
1.1.3. Zespoły Transportu Sanitarnego
1.1.4. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dorosłych
1.1.5. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Dziecięcy
1.1.6. Szpitalny Oddział Ratunkowy – Położniczo-Ginekologiczny
1.1.7. Stomatologiczna Pomoc Doraźna
1.1.8. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dorosłych
1.1.9. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla Dzieci
1.1.10. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna Wyjazdowa
1.1.11. Izba Przyjęć Psychiatryczna
1.2. Oddziały szpitalne:
1.2.1. Anestezjologii i Intensywnej Terapii
1.2.2. Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci
1.2.3. Chirurgii Naczyniowej
1.2.4. Chirurgii Ogólnej
1.2.5. Chirurgii Onkologicznej
1.2.6. Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej
1.2.7. Chorób Wewnętrznych
1.2.8. Dializ
1.2.9. Dziecięcy
1.2.10. Endokrynologiczny i Terapii Izotopowej
1.2.11. Gastroenterologiczny
1.2.12. Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego i Kardiologii Inwazyjnej
1.2.13. Kardiochirurgiczny
1.2.14. Kardiologii, Elektrofizjologii i Zaburzeń Rytmu
1.2.15. Nefrologiczny
1.2.16. Neonatologiczny z pododdziałem Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka
1.2.17. Neurochirurgiczny
1.2.18. Neurologiczny i Neuroimmunologii Klinicznej
1.2.19. Niemowlęcy
1.2.20. Okulistyczny
1.2.21. Onkologii Klinicznej
1.2.22. Otolaryngologiczny
1.2.23. Pediatrii, Gastroenterologii, Kardiologii, Neurologii,Endokrynologii i Diabetologii
1.2.24. Pediatrii i Kardiologii Dziecięcej
1.2.25. Położniczo-Ginekologiczny
1.2.26. Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
1.2.27. Psychiatryczny I
1.2.28. Psychiatryczny II
1.2.29. Psychiatryczny Dzienny
1.2.30. Pulmonologiczny
1.2.31. Rehabilitacji Ogólnoustrojowej
1.2.32. Rehabilitacji Neurologicznej
1.2.33. Rehabilitacji Kardiologicznej
1.2.34. Reumatologiczny
1.2.35. Udarowy
1.2.36. Urazowo-Ortopedyczny
1.2.37. Urologii Ogólnej i Onkologicznej
1.3. Bloki operacyjne:
1.3.1. Pediatryczny
1.3.2. Okulistyczny
1.3.3. Laryngologiczny
1.3.4. Położniczy
1.3.5. Kardiochirurgiczny z chirurgią naczyń
1.4. Centralny Blok Operacyjny
1.5. Apteka Szpitalna z Magazynem medycznym

2. ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO – AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA, w ramach którego funkcjonują:
2.1. Poradnie specjalistyczne:
2.1.1. Alergologiczna
2.1.2. Ambulatorium Chemioterapii
2.1.3. Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci
2.1.4. Chirurgii Naczyń
2.1.5. Chirurgii Ogólnej
2.1.6. Chirurgii Onkologicznej
2.1.7. Chorób Piersi
2.1.8. Chorób Płuc i Gruźlicy
2.1.9. Chorób Zakaźnych dla Dzieci
2.1.10. Dla Kobiet w Ciąży
2.1.11. Endokrynologiczna
2.1.12. Endokrynologiczna i Diabetologiczna dla Dzieci
2.1.13. Gastroenterologiczna
2.1.14. Gastroenterologiczna dla Dzieci
2.1.15. Ginekologiczna dla Dziewcząt
2.1.16. Ginekologiczno-Położnicza
2.1.17. Kardiochirurgiczna
2.1.18. Kardiologiczna i Zaburzeń Rytmu
2.1.19. Kardiologiczna z Pracownią Elektrokardiograficzną
2.1.20. Kardiologiczna z Pracownią Echokardiograficzną i Zaburzeń Rytmu Serca dla Dzieci
2.1.21. Kardiologii Inwazyjnej
2.1.22. Laktacyjna
2.1.23. Leczenia Bólu
2.1.24. Logopedyczna
2.1.25. Nefrologiczna
2.1.26. Nefrologiczna dla Dzieci
2.1.27. Neurochirurgiczna
2.1.28. Neurologiczna
2.1.29. Neurologii Wieku Rozwojowego
2.1.30. Okulistyczna
2.1.31. Onkologiczna
2.1.32. Osteoporozy
2.1.33. Otolaryngologiczna
2.1.34. Ortopedyczna dla Dzieci
2.1.35. Patologii Ciąży i Badań Prenatalnych
2.1.36. Patologii Noworodka
2.1.37. Preluksacyjna
2.1.38. Psychologiczna
2.1.39. Pulmonologiczna dla Dzieci
2.1.40. Rehabilitacyjna
2.1.41. Rehabilitacyjna dla Dzieci
2.1.42. Reumatologiczna
2.1.43. Sportowa
2.1.44. Szkoła Rodzenia
2.1.45. Urazowo-Ortopedyczna
2.1.46. Urologiczna
2.1.47. Urologiczna dla Dzieci
2.1.48. Wad Postawy
2.1.49. Zdrowia Psychicznego
2.1.50. Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
2.2. Podstawowa Opieka Zdrowotna
2.3. Centrum Leczenia Cukrzycy:
2.3.1. Poradnia Diabetologiczna
2.3.2. Kompleksowa Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (nad chorym na cukrzycę)

3. ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO – DIAGNOSTYKA, w ramach którego funkcjonują:
3.1. Zakład Patomorfologii:
3.1.1. Pracownia Histopatologiczna
3.1.2. Pracownia Cytologiczna
3.1.3. Prosektorium Szpitalne
3.2. Zakład Radiologii Ogólnej i Diagnostyki Obrazowej:
3.2.1. Pracownia Angiograficzna
3.2.2. Pracownia Echokardiograficzna
3.2.3. Pracownia Elektroterapii i Elektrofizjologii
3.2.4. Pracownia Hemodynamiczna
3.2.5. Pracownia Mammograficzna
3.2.6. Pracownia Neuroradiologii i Radiologii Zabiegowej
3.2.7. Pracownie Radiologii Konwencjonalnej
3.2.8. Pracownie Rezonansu Magnetycznego
3.2.9. Pracownie Tomografii Komputerowej
3.2.10. Pracownie Ultrasonografii
3.3. Zakład Medycyny Nuklearnej:
3.3.1. Poradnia Medycyny Nuklearnej
3.3.2. Pracownia Medycyny Nuklearnej
3.4. Laboratorium Analityczne:
3.4.1. Pracownia Analityki Ogólnej
3.4.2. Pracownia Biochemii
3.4.3. Pracownia Hematologii
3.4.4. Pracownia Immunochemii
3.4.5. Pracownia Wirusologii
3.5. Laboratorium Mikrobiologiczne:
3.5.1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej
3.5.2. Pracownia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
3.5.3. Pracownia Mykologiczna
3.5.4. Pracownia Prątka Gruźlicy
3.6. Bank Krwi z Pracownią Serologiczną
3.7. Inne:
3.7.1. Pracownia Biopsyjna
3.7.2. Pracownia Bronchoskopowa
3.7.3. Pracownia Densytometryczna
3.7.4. Pracownia Echo dla Dzieci
3.7.5. Pracownia Endoskopowa
3.7.6. Pracownia Neurofizjologiczna
3.7.7. Pracownia Prób Wysiłkowych dla Dzieci
3.7.8. Pracownia Spirometryczna
3.7.9. Pracownia Urodynamiczna
3.7.10. Zakład Fizjoterapii
3.7.11. Zespół Domowej Dializoterapii Otrzewnowej

4. ZAKŁAD LECZNICZY REGIONALNY SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO – ŚWIADCZENIA ZDROWOTONE INNE NIŻ SZPITAL, w ramach którego funkcjonują:
4.1. Apteka zewnętrzna
4.2. Centralna Sterylizatornia
4.3. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy
4.4. Oddział Medycyny Paliatywnej


W skład struktury organizacyjnej szpitala wchodzą komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska działalności pomocniczej zapewniające obsługę administracyjną, ekonomiczną i techniczną wspólną dla zakładów leczniczych, tj.:

I. Stanowiska samodzielne i komórki organizacyjne podległe dyrektorowi:

I.1. Radca Prawny
I.2. Administrator Bezpieczeństwa Informacji
I.3. Dział Kancelaryjno-Administracyjny
I.4. Dział Marketingu i Promocji Zdrowia
I.5. Inspektorat BHP
I.6. Inspektorat OC
I.7. Inspektorat ppoż.
I.8. Kapelan szpitalny
I.9. Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Systemami Jakości, Epidemiologii i Szkoleń:
I.9.1. Dział Epidemiologii
I.9.2. Dział Jakości i Szkoleń
I.9.3. Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych
I.10. Pełnomocnik Dyrektora ds. określonych stosownie do zmieniających się potrzeb
II. W pionie Zastępcy dyrektora ds. technicznych funkcjonują:
II.1. Dział Informatyki i Teletransmisji
II.2. Dział Elektroenergetyki i Utrzymania Wentylacji
II.3. Dział Energetyki i Dozoru Urządzeń
II.4. Dział Nadzoru i Utrzymania Aparatury Medycznej
II.5. Dział Transportu Zewnętrznego
II.6. Dział Remontowo-Eksploatacyjny
II.7. Dział Gospodarczy i Ochrony Środowiska
II.8. Dział Zamówień Publicznych
II.9. Referat Koordynacji Badań Klinicznych oraz Grantów Naukowych
III. W pionie Zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa funkcjonują:
III.1. Dział Żywienia
III.1.1. Sekcja Dietetyki
III.1.2. Kuchnia
III.1.3. Stołówka
III.1.4. Kawiarnia
III.1.5. Bary
III.1.6. Magazyny żywnościowe
III.1.7. Sklep przemysłowo-spożywczy
III.2. Sklep zaopatrzenia ortopedycznego, środków pomocniczych i sprzętu medycznego
III.3. Pracownik socjalny szpitala
III.4. Dietetyk Komitetu ds. Żywienia Klinicznego
III.5. Pawilon handlowy
III.6. Kierownicy zespołów techników
IV. W pionie Zastępcy dyrektora ds. administracyjno-organizacyjnych funkcjonują:
IV.1. Dział Kadr
IV.2. Dział Organizacyjny
IV.3. Dział Dokumentacji Medycznej
IV.4. Biuro Informacji i Obsługi Interesantów
IV.5. Centralna Rejestracja
IV.6. Składnica Akt
V. W pionie Zastępcy dyrektora ds. ekonomicznych funkcjonują:
V.1. Główny Księgowy
V.1.1. Dział Ekonomiczno-Finansowy:
V.1.1.1. Referat Księgowości Finansowej
V.1.1.2. Referat Wynagrodzeń
V.1.1.3. Referat Inwentaryzacji
V.1.1.4. Kasa
V.2. Dział Controllingu i Analiz Strategicznych
V.3. Dział Kontraktowania i Rozliczania Świadczeń Zdrowotnych
V.4. Referat Funduszy Unijnych
V.5. Specjalista ds. Kontroli Zarządczej


W strukturze organizacyjnej szpitala funkcjonują organy doradcze dyrektora nietworzące odrębnych komórek organizacyjnych, tj.:
1. Rada Ordynatorów
2. Rada Oddziałowych
3. Rada Naukowa
4. Komisja ds. Kompletności Dokumentacji Medycznej
5. Komisja ds. Zdarzeń Niepożądanych
6. Komitet ds. Jakości
7. Komitet ds. Zakażeń Szpitalnych
8. Komitet ds. Żywienia
9. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych
10. Komitet Terapeutyczny
11. Komitet Transfuzjologiczny
12. Koordynator Szpitalny ds. Transplantologii
13. Zespół ds. Antybiotykoterapii
14. Zespół ds. Leczenia Bólu
15. Zespół Oceny Przyjęć
16. Zespół ds. Oceny Ustalonych Minimalnych Norm Zatrudnienia Pielęgniarek i Położnych
17. Zespół Wielodyscyplinarny Kwalifikujący Pacjentów do Zabiegów Chemoembolizacji NarządowejOpublikował: Ewelina Wolff
Publikacja dnia: 11.04.2018
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 9 831