A A A

Status Szpitala

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
Podmiot, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej - GMINA MIASTO GRUDZIĄDZ.
Organ doradczy - RADA SPOŁECZNA.
Organ uprawniony do reprezentacji - KIEROWNIK PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod nr 000000002428-W-04.
Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu zyskał osobowość prawną z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000002976.
Szpital działa na podstawie:
- ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 z późn. zm.).
- Kodeksu Cywilnego,
- Kodeksu Pracy,
- Statutu Szpitala,
- oraz innych obowiązujących przepisów.

Zakładami leczniczymi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu są:
a) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Szpital,
b) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna,
c) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Diagnostyka,
d) Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego – Świadczenia Zdrowotne Inne Niż Szpital.Opublikował: Ewelina Wolff
Publikacja dnia: 14.11.2019
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 6 820