A A A

Statut i Regulamin Organizacyjny Szpitala

Ustrój Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu jest określony w Statucie oraz Regulaminie Organizacyjnym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego. 

Podstawę prawną ustalenia niniejszego regulaminu przez Dyrektora Regionalnego Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu stanowi art. 23 i 24 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.160 z późn. zm.).

Regulamin organizacyjny określa sposób, warunki udzielania świadczeń zdrowotnych, organizację i porządek udzielania świadczeń w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym  im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Statut Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu.

Regulamin Organizacyjny Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznk nr 2 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 4 do Regulaminu

Załącznik nr 5 do Regulaminu

Załącznik nr 6 do Regulaminu

Załącznik nr 7 do Regulaminu

Załącznik nr 8 do Regulaminu

Załącznik nr 9 do Regualminu


UCHWAŁA NR XLVII/406/21
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA

z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława
Biegańskiego w Grudziądzu

Uchwala__w_sprawie_nadania_statutu_Regionalnemu_Szpitalowi_Specjalistycznemu_

im__dr__Wladyslawa_BieganskiegoOpublikował: Izabela Hirsch-Lewandowska
Publikacja dnia: 15.06.2022
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 7 773