A A A

Aktualności

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń medycznych (19.10.2023 r.)

Pełna treść ogłoszenia - bieganski.org/pl/news/c/6/1437,0

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego (28.09.2023 r.)

Pełna treść ogłoszenia - bieganski.org/pl/news/1427,0

Ogłoszenie o konkursie ofert na stanowisko Dyrektora  Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego 

Pełna treść ogłoszenia - bieganski.org/pl/news/c/6/1423,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.09.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1412,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (18.08.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1395,0

Wyniki konkursubieganski.org/pl/news/c/6/1403,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.07.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1371,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (21.06.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1358,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.06.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1350,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (17.05.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/1333,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (21.04.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1315,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (14.03.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych - bieganski.org/pl/news/c/6/1289,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (27.02.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: https://bieganski.org/pl/news/c/6/1282,0

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert w zakresie koordynowania Oddziału Urazowo – Ortopedycznegobieganski.org/pl/news/1253,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (18.01.2023 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacjebieganski.org/pl/news/c/6/1252,0

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na stanowisko Naczelnej Pielęgniarki - bieganski.org/pl/news/c/6/1248,0

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs ofert w zakresie koordynowania Oddziału Urazowo – Ortopedycznego wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w godzinach dopołudniowych oraz w trybie dyżurowym w Oddziale Szpitalnym oraz jemu podległych jednostkach organizacyjnych.

Oferty należy składać w formie elektronicznej jako zaszyfrowany plik w formacie .pdf w terminie do dnia 17 stycznia 2023 r. do godz. 12:00 na adres kancelaria@bieganski.org.

Pełna treść ogłoszenia, oferta, szczegółowe warunki konkursu, regulamin oraz wzór umowy znajdują się na naszej stronie bieganski.org/pl/news/1243

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (8.12.2022 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: https://bieganski.org/pl/news/1228,0

Ogłoszenie - "Świadczenie usług w postaci transportu zwłok z oddziałów Szpitala do Zakładu Patomorfologii"

Zapraszamy do składania ofert.

Ogłoszenie i załączniki - https://bieganski.org/pl/news/1217,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (9.11.2022 r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Szczegółowe informacje: https://bieganski.org/pl/news/c/6/1208,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (10.10.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:  bieganski.org/pl/news/1189,0

Ofertowy przetarg na sprzedaż karetki sanitarnej po szkodzie całkowitej (03.08.2022 r.)

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż karetki.pdf

Regulamin przetargu.pdf

Wzór formularza ofertowego.pdf

Wzór pełnomocnictwa.pdf

Wzór umowy.pdf

Klauzula informacyjna.pdf

23.03.2022 r.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora ds. Lecznictwa 

Zarządzenie nr 13/2022

w sprawie wszczęcia postępowania konkursowego mającego na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

bieganski.org/pl/news/1037,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (15.03.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:

bieganski.org/pl/news/1036,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (17.02.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje:

bieganski.org/pl/news/1021,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (13.01.2022r.)
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe informacje - bieganski.org/pl/news/1000

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

bieganski.org/pl/news/953,0

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

https://bieganski.org/pl/news/947,0

_________________________________________________________

Uchwała nr XLVII/404/21 Rady Miejskiej Grudziądza

Uchwała nr XXXIII/276/20 Rady Miejskiej Grudziądza

Zarządzenie nr 26/2020
Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu
z dnia 14 stycznia 2020 r.

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295)
§ 1
Powołuję Komisję Konkursową w celu przeprowadzenia konkursu ofert w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu w zakresie:
 koordynowania oraz udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii
 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
- neurologii,
- onkologii,
- medycyny ratunkowej,
-chorób wewnętrznych
 udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)
§ 2
Skład Komisji Konkursowej na udzielanie świadczeń zdrowotnych:
1. dr n. med. Paweł Szymański – przewodniczący
2. Krzysztof Bułkowski – członek
3. Agata Kurkowska – członek
4. Izabela Hirsch-Lewandowska –członek
5. Magdalena Belka – sekretarz
§ 3
Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dniu 09.03.2020 r. o godz. 13:00
w budynku T przy ul. Rydygiera 15/17 w Grudziądzu.
§ 4
Komisja zostaje powołana na czas określony do momentu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
§ 5
Zobowiązuję Kancelarię Szpitala do założenia i prowadzenia ewidencji dokumentacji
dot. konkursu ofert. Nadzór nad ewidencją powierzam p.o. Kierownikowi Wydziału Administracyjno-Organizacyjnego.
§ 6
Ustala się regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik do zarządzania.

..................................................
(podpis dyrektora)


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W celu prawidłowego przygotowania i złożenia swojej oferty, oferent winien zapoznać się
ze wszystkimi informacjami zawartymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.
2. Konkurs ofert prowadzony jest na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku
o działalności leczniczej z odpowiednim zastosowaniem właściwych przepisów ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niepodpisania umowy z oferentem, z którym w przeszłości
w sposób nienależyty układała się współpraca przy realizacji usług zdrowotnych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia części postępowania w stosunku do danej grupy zawodowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnia postępowania w danej specjalności danego oddziału gdy kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków płacowych i ilości godzin zaproponowanych w ofercie.

II. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA
Celem konkursu ofert jest wyłonienie Przyjmujących Zamówienie oferujących udzielanie świadczeń zdrowotnych, szpitalnych, stacjonarnych i całodobowych, oraz innych.

III. MIEJSCE WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Obszar działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu: oddziały, poradnie i inne wskazane przez Udzielającego Zamówienie, w tym również zgodnie z warunkami Narodowego Funduszu Zdrowia.

IV. WARUNKI WYMAGANE OD OFERENTÓW
1. Ofertę składa oferent posiadający odpowiednie kwalifikacje i dysponujący uprawnieniami
do wykonywania świadczeń objętych przedmiotem postępowania konkursowego.
2. Oferta złożona przez oferenta powinna być kompletna, złożona zgodnie z wymogami opisanymi
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego oraz zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty opisane
w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert oraz w treści formularza ofertowego.
W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do usunięcia tych braków
w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY
Umowa będzie obowiązywać od 18.03.2020 r. na okres 5 lat. Oferta musi obejmować pełne lata kalendarzowe.

VI. DOKUMENTY WYMAGANE I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego.
2. Formularz ofertowy dostępny jest na ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org.
3. Ofertę stanowi wypełniony formularz oferty wg udostępnionego wzoru wraz z załącznikami wymienionymi w formularzu oferty.
4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.
5. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim, z wyłączeniem pojęć medycznych.
6. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez Oferenta.
8. Oferent zobowiązany jest do przedłożenia oferty, która zawiera:
a) wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy,
b) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
c) kopie poniższych dokumentów:
1) zaświadczenia o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk*,
2) dyplomu ukończenia szkoły,
3) aktualnego prawo wykonywania zawodu (w tym strona ze zdjęciem)*,
4) innych dokumentów potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
5) polisy OC lub złożonych oświadczeń o przedłożeniu polisy w terminie podpisania umowy,
6) zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań
do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia,
d) w przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – wymagane jest pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, w szczególności
do złożenia oferty.
9. Oferent składający oświadczenie odpowiedzialny jest za prawdziwość oświadczenia. Podanie nieprawdziwych danych może skutkować nienawiązaniem umowy, bądź rozwiązaniem umowy.
10. Wypełniony formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić
w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem :

Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez …………………………………………. (zawód) w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego
w Grudziądzu.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w formie pisemnej w Kancelarii Szpitala Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, Budynek T, pok. 108aw terminie do dnia 6 marca 2020 roku do godziny 12:00.

VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferent związany jest ofertą do 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

IX. KOMISJA KONKURSOWA
1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje Komisję Konkursową.
2. Szczegółowe zasady pracy Komisji Konkursowej i tryb postępowania określa Regulamin Pracy Komisji Konkursowej.
3. Członkiem Komisji nie może być osoba podlegająca wyłączeniu z udziału w Komisji
w przypadkach wskazanych w Regulaminie Pracy Komisji Konkursowej.
4. W przypadku stwierdzenia przez Komisję Konkursową braków formalnych w złożonej ofercie, Komisja Konkursowa wzywa oferenta do ich uzupełniania.
5. W przypadku odrzucenia oferty z przyczyn formalnych Komisja Konkursowa powiadamia Oferenta oraz podaje przyczyny odrzucenia.

X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, budynek T w dniu 09 marca 2020 roku
o godzinie 13:00.

X. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłasza się w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu
o konkursie - informacje o rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, stronie internetowej www.bieganski.org
2. Termin rozstrzygnięcia konkursu wyznacza się na dzień 12.03.2020 roku.
3. Oferentom wybranym w wyniku postępowania konkursowego Zamawiający wskazuje termin
i miejsce zawarcia i podpisania umowy.
4. Jeżeli Oferent, którego oferta została przyjęta zrezygnuje z zawarcia umowy, zobowiązany jest do naprawienia spowodowanej tym szkody.

XI. ŚRODKI ODWOŁAWCZE (PROTEST, ODWOŁANIE)
Środki odwoławcze opisane są w Regulaminie Przeprowadzania Konkursu Ofert na Udzielanie Świadczeń Zdrowotnych.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

Regionalny Szpital
Specjalistyczny

im. dr. Władysława

Biegańskiego w Grudziądzu
ul. Ludwika Rydygiera 15/17

86-300 Grudziądz

OFERTA

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W REGIONALNYM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM

IM. DR. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO W GRUDZIĄDZU

IMIĘ......................................................................................................................................................

NAZWISKO.........................................................................................................................................

ZAWÓD................................................................................................................................................

ADRES ZAMIESZKANIA LUB WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

………………………………………………………...………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….……....

ADRES DO KORESPONDENCJI (O ILE JEST INNY NIŻ ADRES WSKAZANY WYŻEJ)

…....…………………………………………………………………..………………………..……………………

…………………………………………………………………………………………………………..……………

NR TELEFONU …………………………...….………………………………………………….....………………

ADRES E-MAIL ………………………….……...………………………………………………………………..

1. Proponowany czas trwania umowy oraz dzień rozpoczęcia obowiązywania umowy:

………………………..…………………………………………………………………………………………..

2. Proponowane wynagrodzenie brutto (*dopuszcza się negocjacje, *proszę wpisać w odpowiednich polach):

a. wypełnia lekarz, lekarz specjalista, lekarz koordynator:

i. ryczałtowe wynagrodzenie za świadczenie usług medycznych za miesiąc:

………………………………………………………………………………………………………….

ii. wynagrodzenie za Usługi świadczone w Poradni Specjalistycznej (o ile dotyczy):


Strona 1 z 3

1. wynagrodzenie za pierwszą poradę specjalistyczną:

…………………………………………………………………………………………………….

2. wynagrodzenie za kolejną poradę specjalistyczną:

………………………………………………………………………………………………….

3. wynagrodzenie za poradę zabiegową:

…………………………………………………………………………………………………..

iii. wynagrodzenie za świadczenie usług radiologicznych (dotyczy lekarzy i lekarzy specjalistów radiologów):

1. wykonanie badania USG z opisem:

…………………………………………………………………………………………………..

2. wykonanie badania USG Doppler z opisem:

…………………………………………………………………………………………………..

3. wykonanie opisu MRI:

…………………………………………………………………………………………………..

4. wykonanie opisu TK:

…………………………………………………………………………………………………..

5. wykonanie opisu RTG konwencjonalnego:

…………………………………………………………………………………………………..

iv. wynagrodzenie za pojedynczy dyżur świąteczny (dobowy):

…………………………………….……………………………………………………………………

v. wynagrodzenie za pojedynczy dyżur w dni robocze:

………………………………………………………………………………………….………………

b. wypełniają Oferenci inni, niż lekarz, lekarz specjalista, lekarz koordynator:

i. wynagrodzenie za 1 (jedną) godzinę świadczenia Usług:

………………………………………………………………………………………………………


3. Proponowany Oddział / jednostka / komórka organizacyjna oraz stanowisko:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................


Strona 2 z 3

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

OŚWIADCZAM, IŻ:

1. Przyjmuję warunki lokalowe oraz możliwość używania sprzętu medycznego oraz środków transportu i łączności wg wskazań Zamawiającego z uwzględnieniem wskazań NFZ.

2. Zapoznałem/łam się z treścią ogłoszenia o konkursie, projektem umowy, Szczegółowymi

Warunkami Konkursu Ofert oraz Regulaminem Pracy Komisji Konkursowej oraz nie zgłaszam zastrzeżeń.

3. W przypadku wygrania konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu nie będę świadczył/a usług zdrowotnych na rzecz innych podmiotów prawnych, osób fizycznych ani też nie będę podejmować zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zlecenia itp. u innych podmiotów chyba, że uzyskam zgodę Usługobiorcy. Powyższe nie dotyczy prywatnej praktyki wprost realizowanej w gabinecie.

4. Posiadam aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) na minimalną kwotę gwarantowaną. Zobowiązuje się do dostarczenia kopii polisy OC w dniu zawarcia umowy.

5. Załączniki:

1. Aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

2. Oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub jego pełnomocnika kopie poniższych dokumentów:

a) zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk*,

b) dyplom ukończenia szkoły,

c) aktualne prawo wykonywania zawodu (strona ze zdjęciem)*,

d) inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,

e) polisa OC lub złożone oświadczenie o przedłożeniu polisy w terminie podpisania umowy,

f) zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia.

Podpis oferenta oznaczający akceptację całej treści oferty


...........................

(data)


........................................ (podpis oferenta)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 26/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz.295)

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego
im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

ogłasza konkurs ofert w zakresie:

a. koordynowanie oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii i Kardiochirurgii
b. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy, lekarzy specjalistów z zakresu:
- neurologii,
- onkologii,
- medycyny ratunkowej,
- chorób wewnętrznych
c. udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarzy dentystów (Stomatologiczna Pomoc Doraźna)

Udzielanie świadczeń obejmuje wykonywanie zadań Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu względem pacjentów leczonych w Szpitalu w Grudziądzu ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz przypisanych statutowo
do obszaru działania Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Maksymalny proponowany czas trwania umowy to 5 lat.

Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych: 18 marca 2020 roku.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe warunki konkursu, regulamin, formularz oferty oraz projekt umowy
dostępne są na ul. Rydygiera 15/17, Budynek T, pok. nr 107 oraz na stronie internetowej www.bieganski.org od dnia 28 lutego 2020 roku.

Oferent jest zobowiązany do zapoznania się z treścią wszystkich dokumentów, w tym również z treścią regulaminu konkursu.

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie w Kancelarii Szpitala, Budynek T, pok. nr 108a w terminie do dnia 06 marca 2020 roku.

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych zostanie rozstrzygnięty w dniu 12 marca 2020 roku.

Oferent jest związany ofertą do 30-go dnia od upływu terminu składania ofert. Udzielający zamówienia zastrzega sobie

..................................................
(podpis dyrektora

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (8 grudnia 2021 r.)

10.12.2021

 Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych (8 grudnia 2021 r.)

Dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegóły na stronie www - bieganski.org/pl/news/980,0Opublikował: Agnieszka Nowicka
Publikacja dnia: 19.10.2023
Podpisał: Ewelina Wolff
Dokument z dnia: 19.07.2011
Dokument oglądany razy: 9 571